VERGOEDING

Vergoeding logopedie

Omdat ik het erg belangrijk vind om kwalitatief goede zorg te leveren en juist veel tijd wil kunnen besteden aan cliënt gerelateerde zaken heb ik geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Contractvrije logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket van iedere zorgverzekeraar. Hiervoor is een geldige verwijzing van een arts of specialist nodig. Voor de zorg in het basispakket geldt voor volwassenen het wettelijk eigen risico.

Wat de hoogte van de vergoeding is, verschilt per type polis en zorgverzekering. Wat voor polis heeft u?

  • Restitutiepolis: Bij een restitutiepolis bent u vrij in de keuze van logopedist ongeacht of de zorgverzekeraar wel of geen contract heeft met de betreffende behandelaar. Bij een zuivere restitutiepolis wordt meestal het volledige bedrag vergoed.
  • Naturapolis: Bij een naturapolis wordt niet-gecontracteerde zorg voor een deel vergoed. Uw verzekeraar vermeldt meestal in de polis dat dit 75% van het gecontracteerde tarief is; in de praktijk komt dit neer op ongeveer 50% van uw factuur. Neem contact op met uw verzekering voor meer informatie over de vergoeding.

 

Tarieven Logopedie 2023:

Wat Prijs
Intake en onderzoek (60 minuten)€ 90,00
Individuele zitting reguliere logopedie (30 minuten)€ 45,00
Individuele zitting: lange zitting 45 minuten€ 67,50
Individuele zitting: lange zitting 60 minuten€ 90,00
Uittoeslag voor behandeling aan huis *€ 22,50
Telelogopedie 30 minuten€ 45,00
Instructie/overleg aan ouders/verzorgers (30 minuten)€ 45,00

Uittoeslag geldt voor reisafstand van maximaal 20 kilometer. Bij een langere afstand wordt een extra reistijdvergoeding van € 17,50 op een aparte factuur vermeld. Deze kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

 

Begeleiding binnen het PGB

Binnen het Persoons Gebonden Budget is begeleiding ook mogelijk. Let wel: dit is geen logopedie. Bij deze begeleiding ligt de nadruk meer op bijvoorbeeld het leggen en onderhouden van contacten in de eigen sociale omgeving en het oefenen van de mantelzorger om te leren omgaan met de problemen van de zorgvrager.

 

Tarieven PGB 2023:

Wat Prijs
Begeleiding Ondersteunde Communicatie per uur€ 72,35
Reiskosten bestaande uit kilometervergoeding€ 0,21/km
Extra reistijdvergoeding boven een afstand van 20 kilometer enkele reis€ 35,50

Zowel eerstelijns logopedie als individuele begeleiding vanuit PGB zijn vrijgesteld van BTW.

 

Wijze van declareren

De maandelijkse rekening dient u zelf in bij de zorgverzekeraar of bij de sociale verzekeringsbank, afhankelijk van de gekozen begeleiding.

 

Overige begeleiding

Het is tevens mogelijk om individuele begeleiding in te kopen via collegiale consultatie in de eerstelijnszorg of onderaanneming binnen een organisatie of woonvorm. Tarieven zijn in dat geval in overleg.