Werkbezoek Keulen, inclusief onderwijs met Score

Naar aanleiding van het FBZ congres in juni heb ik twee werkbezoeken gehad op een school voor speciaal onderwijs in Zuid-Nederland en vorige week op een vergelijkbare school in Keulen. Op beide scholen wordt inmiddels gewerkt met de materialen van Score. In Keulen bestaat het systeem al langer en waren er dus ook al meer ervaringen opgedaan. Het was geweldig om te zien hoe op beide scholen zeer gedreven mensen werken die zorgen dat de kinderen met een communicatieve beperking mee kunnen doen aan het onderwijs. Op de bezochte school in Keulen was dit inmiddels verworden tot inclusief onderwijs waarbij de muurkaart van Score het middelpunt van de klas vormde en gedurende de hele dag door de leerkracht en de kinderen werd gebruikt. Zelfs sprekende kinderen wezen symbolen aan op de muurkaart en op andere materialen zoals placemats. De opgedane kennis ga ik zeker meenemen en laten zien op de volgende Score cursus die ik op 21 november zal verzorgen bij RdgKompagne. Voor meer informatie en aanmelden: https://rdgkompagne.nl/basiscursus-score/