Dag van de logopedie

Vandaag is de Dag van de Logopedie met dit jaar als thema ‘Samenwerking logopedie met andere zorgprofessionals en naasten’. Wat een goed gekozen thema waarvan ik het belang zeer onderschrijf. Een  behandeltraject kan namelijk alleen maar slagen als je als logopedist samenwerkt. Binnen mijn praktijk is het al jaren een standaard werkwijze dat ik samenwerk met de ouders en andere mensen uit het sociale netwerk van mijn cliënt. Bij de behandeltrajecten is er veel samenwerking met andere zorgprofessionals zoals leerkrachten, gedragskundigen en zelfs de andere betrokken logopedisten. Deze zorgprofessionals kennen de cliënt vaak al langer en kunnen veel informatie aandragen. Ouders kennen hun kind het beste en zijn op dat vlak de expert! Na de onderzoeksfase wordt vaak een advies ten aanzien van ondersteunde communicatie gegeven. Ook hierbij is samenwerking nodig om af te stemmen wat het netwerk gaat doen om de communicatie te verbeteren: wat gaat de andere logopedist doen, hoe kan de juf ondersteunen in de klas, wat doen de ouders thuis, hoe kunnen opa en oma meegenomen worden in dit traject enzovoorts. Samenwerken is samen aan het werk gaan, dus niet alleen maar informatie aandragen maar daarna ook echt samen gaan doen!

Laat een reactie achter