TARIEVEN

Logopedie

Logopedie richt zich op het het bevorderen, verbeteren, vergemakkelijken en ondersteunen van communicatie en communicatieve participatie. De logopedist werkt methodisch, baseert zich op actuele kennis (evidence-based) en past expertise uit het logopedisch vakgebied toe. Een voorbeeld hiervan is het onderzoeken van en verbeteren van communicatieve functies. De logopedist kan ook een rol als coach hebben waarbij men voorwaarden en mogelijkheden voor optimale participatie van de cliënt binnen de eigen leefomgeving inventariseert en creëert.

Vergoeding contractvrije logopedie

Het werken zonder contracten met verzekeraars is een bewuste keus. De afgelopen jaren is de regeldruk in de zorg enorm toegenomen. Zorgverzekeraars eisen veel op administratief gebied tegenover een tarief wat 25% onder het adviestarief van de Nederlandse Zorgautoriteit ligt. Ik ben van mening dat ik meer kwaliteit kan leveren en meer aandacht kan hebben voor de cliënt als ik me niet bezig hoef te houden met zaken die niets te maken hebben met de inhoud van dit mooie vak. Binnen mijn praktijk bied ik gepersonaliseerde zorg waarin de behoefte, doelen van de cliënt en zijn/haar leefomgeving centraal staan. Deze zorg maakt een breuk met de gedachte dat goede zorg 'zorg volgens de richtlijnen' is.
Contractvrije logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket van iedere zorgverzekeraar. Hiervoor is een geldige verwijzing van een arts of specialist nodig. Voor de zorg in het basispakket geldt voor volwassenen het wettelijk eigen risico.

Wat de hoogte van de vergoeding is, verschilt per type polis en zorgverzekering. Wat voor polis heeft u?

  • Restitutiepolis: Bij een restitutiepolis bent u vrij in de keuze van logopedist ongeacht of de zorgverzekeraar wel of geen contract heeft met de betreffende behandelaar. Bij een zuivere restitutiepolis wordt meestal het volledige bedrag vergoed.
  • Naturapolis: Bij een naturapolis wordt niet-gecontracteerde zorg voor een deel vergoed. Uw verzekeraar vermeldt meestal in de polis dat dit 75% van het gecontracteerde tarief is; in de praktijk komt dit neer op ongeveer 50% van uw factuur. Neem contact op met uw verzekering voor meer informatie over de vergoeding.

 

Tarieven Logopedie 2024:

Wat Prijs
Intake en onderzoek (60 minuten)€ 95,00
Individuele zitting reguliere logopedie (30 minuten)€ 47,50
Individuele zitting: lange zitting 45 minuten€ 71,75
Individuele zitting: lange zitting 60 minuten€ 95,00
Uittoeslag voor behandeling aan huis *€ 25,00
Telelogopedie 30 minuten€ 47,50
Instructie/overleg aan ouders/verzorgers (30 minuten)€ 47,50

De uittoeslag geldt voor een reisafstand van maximaal 20 kilometer en/of 20 minuten reistijd. Bij een langere afstand/tijd wordt een extra reisvergoeding op een aparte factuur vermeld. Deze kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Bij aanmelding krijgt u een overzicht van de te verwachten reiskosten.

Logopedie kan ook ingekocht worden via collegiale consultatie in de eerstelijnszorg of onderaanneming binnen een organisatie of woonvorm.

 

Individuele begeleiding

Binnen het Persoons Gebonden Budget (PGB) is individuele begeleiding mogelijk. Let wel: dit is geen logopedie. Begeleiding is er op gericht om de zelfredzaamheid van de cliënt te handhaven of te bevorderen. Begeleiding individueel kan gaan om het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur of praktische ondersteuning bij vaardigheden/handelingen ten behoeve van de zelfredzaamheid.

 

Tarieven PGB 2024:

Wat Prijs
Individuele begeleiding per uur, afhankelijk van hulpvraag€ 77,00 of € 95,00
Reiskosten bestaande uit kilometervergoeding€ 0,23/km
Extra reistijdvergoeding boven een reistijd van 10 minuten enkele reisVariabel

Bij een langere reistijd van 10 minuten enkele reis wordt een extra reistijdvergoeding berekend. Bij aanmelding krijgt u een overzicht van de te verwachten reiskosten.

 

Implementatie/coachingstrajecten in zorg- en onderwijsinstellingen

Implementatie van ondersteunde communicatie binnen zorg- en onderwijsinstellingen gaat niet altijd vanzelf. Vaak hebben betrokken professionals wel de intentie om spraakhulpmiddelen te gaan inzetten bij hun cliënten maar zijn er in de organisatie personeelsproblemen, beperkte financiële middelen en ligt de nadruk op lichamelijke verzorging. Veranderingen kunnen leiden tot verwarring, weerstand, frustratie en angst bij de begeleiders van een cliënt. De ondersteuning, die hierbij nodig is, overstijgt in zo'n geval de logopedie en ligt op het vlak van implementatiemanagement. Belangrijk hierbij is niet alleen een projectmatig stappenplan op te stellen, maar vooral na te gaan hoe mensen denken, welke verwachtingen en gevoeligheden er zijn en hoe de teamcultuur is. Als de implementatie daarop wordt afgestemd, zullen mensen sneller in beweging komen en zullen zij beter veranderingen accepteren.

 

Tarieven implementatietrajecten binnen instellingen

Wat Prijs
Implementatie/coachingstraject per uur€ 115,00
Reiskosten bestaande uit kilometervergoeding€ 0,22/km
Extra reistijdvergoeding boven een reistijd van 10 minuten enkele reisVariabel

Bij een langere reistijd van 10 minuten enkele reis wordt een extra reistijdvergoeding berekend. Bij start van het traject krijgt u een overzicht van de te verwachten reiskosten.

 

BTW vrij

Zowel eerstelijns logopedie, individuele begeleiding als implementatietrajecten in zorg- en onderwijsinstellingen zijn vrijgesteld van BTW.

Wijze van declareren

De maandelijkse rekening dient u zelf in bij de zorgverzekeraar of bij de sociale verzekeringsbank, afhankelijk van de gekozen begeleiding.