DIENSTEN

PUZZELSTUK-08

Onderzoek naar mogelijkheden ondersteunde communicatie

Een onderzoek bestaat uit gesprekken met ouders, leerkracht en andere betrokkenen en daarnaast een kennismaking met het kind zelf. Het liefst bekijk ik de niet-sprekende in zijn of haar natuurlijke omgeving; dan is men op zijn best. De persoon bekijk ik in het geheel. Niet alleen de communicatie, maar alle aspecten van de ontwikkeling worden meegenomen. Soms wordt ook aanvullend onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld prikkelverwerking, communicatiefuncties of het begrip van pictogrammen.
Vervolgens wordt een advies geschreven.

PUZZELSTUK-07

Advies ondersteunde communicatie en stappenplan

Na een onderzoek worden er altijd adviezen gegeven hoe de communicatie verbeterd kan worden. Voorbeelden van adviezen zijn een boek met foto’s of pictogrammen, een planstrook, gebaren, een iPad of een uitgebreider communicatiehulpmiddel. Daarnaast wordt er gekeken hoe de omgeving zich kan aanpassen om de niet-sprekende te stimuleren in zijn of haar communicatie. Deze adviezen kunnen verder uitgewerkt worden in een stappenplan waarmee de omgeving zelf verder aan de slag kan gaan.

PUZZELSTUK-06

Aanvraag communicatiehulpmiddel

Als er een communicatiehulpmiddel nodig is, worden er afspraken gemaakt met de leveranciers van de hulpmiddelen. Een leverancier kan de geadviseerde hulpmiddelen laten zien. Ook is het vaak mogelijk om een paar weken een hulpmiddel uit te proberen. Samen met de ouders bekijken we welk hulpmiddel geschikt is. Hierna wordt een motivatie opgesteld die nodig is voor de aanvraag bij de zorgverzekeraar. Na goedkeuring van een communicatiehulpmiddel wordt dit gevuld met bladen die op maat zijn gemaakt voor jullie kind.

PUZZELSTUK-11

Directe behandeling om de hulpmiddelen in te trainen

Bij de gegeven adviezen is het fijn wanneer ik de ouders kan laten zien hoe deze toegepast kunnen worden. Hoe kan men bijvoorbeeld een fotoboek inzetten in de communicatie? Ik werk dan meestal in de thuissituatie zodat het kind al bekend is met de omgeving en materialen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ouders en andere betrokkenen de adviezen gaan overnemen. Als alle partijen voldoende vertrouwen hebben en het zelf verder kunnen oppakken, stopt het traject.

PUZZELSTUK-02

Levensloopbestendige begeleiding

Mijn begeleiding is levensloopbestendig. Veel ouders vinden zodoende de weg weer terug naar mijn praktijk. Zo zie ik een paar kinderen al vanaf jonge leeftijd tot aan volwassenheid. Deze kinderen begonnen met een eenvoudig hulpmiddel met 50 knopjes tot aan een spraakcomputer met wel 100 bladen en allerlei gadgets zoals mailen of printen. Bij nieuwe hulpvragen of een overgang naar een nieuw hulpmiddel word ik tijdelijk ingeschakeld en begeleid ouders hierbij.

PUZZELSTUK-01

Onderhoud hulpmiddelen

Om ouders te ontlasten kan ik zorgen dat het gekozen hulpmiddel onderhouden wordt. Dit onderhoud bestaat uit het updaten van plaatjes, zoals de nieuwe kinderen in de klas en de thema’s van dat schooljaar. Naast het updaten is het maken van een back-up ook belangrijk, zodat er geen informatie verloren gaat.

PUZZELSTUK-03

Implementatie in zorg- en onderwijsinstellingen

Implementatie van ondersteunde communicatie gaat binnen zorg- en onderwijsinstellingen niet altijd vanzelf. Vaak hebben betrokken professionals wel de intentie om een spraakhulpmiddel te gaan gebruiken met hun cliënt maar zijn er in de organisatie personeelsproblemen, beperkte financiële middelen en ligt de nadruk op lichamelijke verzorging. Sinds oktober 2023 bied ik vanuit mijn praktijk ook implementatietrajecten binnen zorg- en onderwijsinstellingen aan. Deze zijn specifiek gericht op ondersteunde communicatie. Implementeren van ondersteunde communicatie in een organisatie gaat niet altijd vanzelf. Vaak hebben betrokken professionals wel de intentie om een spraakhulpmiddel te gaan gebruiken met hun cliënt maar zijn er in de organisatie personeelsproblemen, beperkte financiële middelen en ligt de nadruk op lichamelijke verzorging. Veranderingen kunnen leiden tot verwarring, weerstand, frustratie en angst bij de begeleiders van een cliënt. Belangrijk hierbij is niet alleen een projectmatig stappenplan op te stellen, maar ook na te gaan hoe mensen denken en welke verwachtingen, gevoeligheden en teamcultuur er zijn. Als de implementatie daarop wordt afgestemd, zullen mensen sneller in beweging komen en zullen zij beter veranderingen accepteren.

PUZZELSTUK-09

Scholing / ontwikkeling / innovatieplannen / onderzoek

Voor ouders en professionals is het mogelijk om een workshop of training over Ondersteunde Communicatie of specifieke software/hardware te verzorgen. Elk jaar verzorg ik workshops over de Communicatie Matrix en de methode Score, die ik in 2017 in samenwerking met de firma Jabbla vertaald heb naar het Nederlands.

Vanuit de functie als master Integrated Care Design kan ik tevens ondersteunen in onderzoeks- en innovatieprojecten en implementatieplannen opstellen.