HET VERHAAL VAN DAVID

David is een man van 52 jaar oud. Hij is doof en spreekt niet. Overdag gaat hij naar een dagbesteding waar hij zijn vaste werkplek heeft. David doet industrieel werk, zoals inpakken, maar is ook erg creatief en beschildert serviezen. Hij gebruikt gebarentaal in zijn communicatie en kan ook wat typen.

Door verkeerde beeldvorming in het verleden en het ontbreken van juiste begeleiding kwam de taal van David niet op gang en heeft hij nooit echt passend onderwijs gehad. Zonder die taal is het moeilijk om verbinding te leggen met de wereld buiten jezelf.

Sinds een paar jaar heeft David een Lightwriter waarmee hij woorden en zinnen typt. Om David gespreksonderwerpen te geven, maakt hij op mijn advies zelf foto’s met zijn iPad. Zoals foto’s van een feest, een uitstapje met zijn familie of wat hij heeft gemaakt op zijn werk. Deze foto’s laat hij zien aan anderen. Zo kunnen zij makkelijker een gesprekje hebben met David. Tijdens de behandeling lok ik David uit om met gebaren en Lightwriter te vertellen over deze foto’s. In de app Pictello maken we verhalen. Door te praten over de foto’s leert David nieuwe woorden. We typen dan het woord in de Lightwriter en slaan het op in de woordvoorspelling. Zo breidt zijn woordenschat langzaam uit.

Ik geef David soms ook een opdracht, bijvoorbeeld om iets te gaan halen in een andere ruimte. Hierdoor moet hij taal functioneel inzetten en leert hij beter contact aan te gaan met zijn omgeving. Hij blijkt zeker niet te oud om te leren. Stap voor stap gaat zijn communicatie nog steeds vooruit en verrast hij ons.

Er vanuit gaan dat David het in zich heeft en zich nog steeds kan ontwikkelen, is erg belangrijk voor de juiste beeldvorming. Daarom heb ik met zijn moeder een levensboek gemaakt. Iedereen kan zo lezen over zijn verleden en wat voor David belangrijk is. Om David voorspelbaarheid te bieden zijn de begeleiders ondersteund in het maken van een dagplanner op het werk. Elke werkdag plakt David zijn eigen planstrook vol met de dingen die hij die dag gaat doen; altijd een fijne start van de dag!

"Sandra erkent David’s behoefte aan samenzijn en probeert antwoord te geven op de vraag ‘help me om in contact te komen met de wereld om mij heen’. Taal is waardoor je mens bent en Sandra ziet dat."

Moeder David

Wilt u ook begeleiding van Sandra Koster?

Neem dan contact op!