Tarieven voor 2024 bekend

Voor komend jaar hebben de zorgverzekeraars en zorgkantoren hun tarieven weer bekend gemaakt. Bij de zorgkantoren (PGB) is een indexering van 6,3 % toegepast. Helaas bieden de zorgverzekeraars voor logopedie uit de eerstelijnszorg nauwelijks verhoging van het uurtarief, en dat terwijl hun tarief al vijf jaar 25% onder het adviestarief van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA)…

Lees meer